Van Riel Interim-Management
Toezicht

Jaar Functie
2020 – heden Voorzitter Raad van Commissarissen MKA Groep
2019 – heden Voorzitter Raad van Toezicht CareCodex
2018 – heden Lid Raad van Commissarissen Performation
2017 – 2019 Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Star-Shl holding (na fusie Star-mdc en Shl-groep)
2014 – 2017 Voorzitter van de Stichting Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds te Oegstgeest
(wegens verhuizing overgedragen)
2011 – 2017 Vice-voorzitter Raad van Toezicht Star-MDC
2007 – 2015 Lid Raad van Toezicht 2Samen, organisatie voor kinderopvang te Den Haag
2004 – 2007 Vice-voorzitter Raad van Toezicht stichting WWZ Oegstgeest
2001 – 2004 Voorzitter Raad van toezicht verpleeghuis Elisabeth-van Wijckerslooth
1996 – 1998 Lid van het algemeen bestuur van de afdeling zuid van het gefu­seerde waterschap Rijn en IJssel
1991 – 1996 Lid van de Algemene Vergadering van het Zuiverings­schap Oostelijk Gelder­land
1984 – 1989 Lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Commissies: volksgezondheid, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, financiën, jaarreke­ning
1994 – 1996 Lid van de Commissie Economie van het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen
1989 – 1996 Lid van het Bestuur van de Stichting Samen­werking Automatisering Ziekenhuizen Zuid-Oost Gelder­land